Het BOEA – Traject

 

Gerelateerde afbeelding

 

Het BOEA-Traject

Het Boe-traject is ontwikkeld door Het Zorgnet Antwerpen om een zinvolle invulling te geven aan de dagactiviteiten. Dit traject heeft als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten te bevorderen. Het traject heeft vier belangrijke pijlers die er voor zullen zorgen dat de dagbesteding zinvol wordt ingevuld.

Hoe gaan wij samen aan de slag

Na een intakegesprek met onze Zorgmanager, wordt er een doelplan voor de cliënt opgesteld. Dit plan wordt door onze begeleiders op de werkvloer toegepast. De rode draad van de activiteiten zal gericht zijn op samenwerken, samen delen, samen eten en samen genieten. De gedachte achter deze aanpak is om te voorkomen dat de cliënt geïsoleerd raakt en vereenzaamd. Binnen dit traject worden diverse methodieken gebruikt.

BEWEGING

Wij zorgen dat de cliënt met de juiste beweging een stuk actiever wordt. Het bewegen zal in de vorm zijn van groepslessen of waar vereist individueel. Samen met een van de begeleiders wordt dit onderdeel van het doelplan op maat gemaakt. De wensen en behoefte van de cliënt staan hierin centraal. Het pand in Antwerpen is voorzien van een speciaal ingerichte fitness ruimte voor jong en oud.

ONTWIKKELING,

Ontwikkeling heeft als doel de zelfwerkzaamheid en de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen. Cliënt sociale vaardigheden aanleren of leren verbeteren om alleen of in groepsverband te kunnen samenwerken. Door het aanbieden van een voortraject richting arbeidsmarkt of maatschappelijk zelfredzaamheid door middel van een mix aan activiteiten en trainingen wordt de cliënt geprikkeld om in beweging te komen, initiatieven te nemen en waar nodig houding en gedrag te verbeteren. Binnen dit kader worden de volgende methodieken toegepast;

· JAZ= Jij aan Zet, cognitieve gedragstherapie

· Werknemers en arbeidsvaardigheden beheersen

· Stimuleren bezigheden te ontwikkelen, kiezen en te onderhouden

· Stage- en werkervaring opdoen

EDUCATIE

Educatie zal in de vorm van diverse activiteiten het dagritme van de cliënt bevorderen. Diverse werkgroepen op het gebied van houtbewerking, creatief bezig zijn (schilderen/knutselen/tekenen), huishouding en intellectuele vaardigheden worden door de begeleiders dagelijks geleid. De cliënt haar verantwoordelijkheidsgevoel wordt hierdoor bevordert. De werkgroepen worden dagelijks ingezet, op deze manier worden ook de interesses van de cliënt geprikkeld om ook thuis zich aan het dagritme te houden.

ARBEID THERAPEUTISCH

Werken op arbeidstherapeutische basis wordt vaak door bedrijfsartsen geadviseerd na een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid. Vaak start de werknemer binnen een re-integratietraject niet direct met volledige werkhervatting maar met een arbeidsduurbeperking en op arbeidstherapeutische basis (bijvoorbeeld middels halve werkdagen). Werken op arbeidstherapeutische basis wordt echter te pas en te onpas ingezet. In professionele protocollen is het begrip vaak onvoldoende gedefinieerd. Arbeidstherapie is geen werkhervatting. Voor de werkgever geldt loondoorbetaling op basis van arbeidsongeschiktheid, dat wil zeggen ook bij volledige werkhervatting op arbeidstherapeutische basis blijft de werknemer als 100% arbeidsongeschikt geregistreerd staan. Dit kan uiteraard gevolgen hebben voor het loon (bijvoorbeeld door loonkorting in het 2e ziektejaar of vanwege secundaire arbeidsvoorwaarden). Ook inkomensverzekeraars kunnen een eigen beleid voeren ten aanzien van arbeidstherapie. Arbeidstherapie heeft een duidelijke positie gekregen in CAO’s en Arbeidsvoorwaarden. Vaak hecht de werknemer sterk aan de verworvenheden van arbeidstherapeutisch werken zoals uitstel van functioneringsbeoordelingen en de vrijheid om zelf de arbeidsduur te kunnen beperken bij wisselende belastbaarheid.

 

BOEA is er om U te helpen.